Seuran vuosikokous 28.1. 2020

12.1.2020Seuran vuosikokous Judosalilla Erkontie 23 ak, 28.1.2020 klo. 19:00  alkaen.

Kokouksessa käsitellään säännöissä vuosikokoukselle määrätyt, sekä sääntömuutos asiat

 

1.    Kokouksen avaus.

2.    Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa.

3.    Merkitään läsnä olevat henkilöt, todetaan äänioikeudet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4.    Hyväksytään kokoukselle työjärjestys.
5.    Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7.    Päätetään ylijäämän käytöstä tai alijäämän kattamisesta.
8.    Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus, sekä kannatusjäsenmaksun suuruus. Todetaan liiton määräämät maksut.
9.    Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja (5) viisi varsinaista jäsentä sekä heille (2) kaksi yleisvarajäsentä.
10.   Valitaan (2) kaksi toiminnantarkastajaa
11.   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. mm. sääntöjen päivitys.